Ekonomi

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yapıldı.

Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin emeklilik sandığı paylarının kaydileştirilmesine ilişkin 16 ncı maddesinin beşinci ve sekizinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır. ticaret siciline tescil ettirilecek ve TTSG’de ilan edilmeyecektir.

Ancak izahnamenin nerede yayımlanacağı hususu ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilir. TTSG duyurusu izleyen altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Sunum formu, izahnamenin nerede yayımlanacağına ilişkin ticaret siciline tescil tarihi belirtilerek KAP’ta güncellenir.

Değişiklikler ve yeni konular, SPK’nın onayı olmaksızın izahnamede değişiklik yapılarak katılımcılara duyurulmayacak ve uygulamaya konulmayacaktır. İzahnamenin değişiklik metni SPK’nın onayından sonra yeni ihraçların yürürlüğe girdiği tarihte KAP’ta ilan edilir. İzahname revizyon metninin yayımlandığı husus ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilir.

TTSG duyurusu izleyen altı iş günü içinde Kurula gönderilir. altındaİkinci fıkra “Başvuruların Kurulca kabul edilmesi sonucunda tüzük ve izahname değişiklik metinleri Kurulca onaylanır ve artan pay sayısı Kurulca tescil olunur. Tescili müteakip içtüzük değişiklik metni tescil olunur.” izin yazısının şirketçe tebliğini takip eden altı iş günü içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir.İzahname değişiklik metninin yayımlandığı husus ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. TTSG.

TTSG duyurusu izleyen altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Minimum ve/veya maksimum oranları belirleyebilecektir. Bir diğer değişiklik ile izahname ve tanıtım formunun katılımcıların anlayabileceği açık ve okunaklı bir şekilde yazılması zorunlu olacaktır.

haberpatnos.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu